Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Peeters

Dorpsstraat 109

2221 Booischot

Hoofdapotheker: Ann & Ilse Peeters

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0479 854 248

Machtigingsnummer APB: 120602

Telefoonnummer: 015 22 21 69

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.